본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ALL MENU부산국제교류재단의 메뉴를 한눈에 보실 수 있습니다.

부산국제교류재단

  • Korean(국문)
  • English(영문)
  • Chinese(중문)
  • 로그인
  • 회원가입

부산글로벌센터

1577-7716

( 법률/임금/고용/출입국/각종생활상담 )

월~금 오전 9:30 ~ 오후 6:30 바로가기
  • 홈
  • 알림마당
  • COVID-19

COVID-19

글자크기 글자 크게 글자 작게
  • COVID-19와 관련된 모든 정보는 한, 영, 중, 베, 러, 인니 총 6개 국어로 제공됩니다.
  • All contents related to COVID-19 are uploaded with 6 launguages. (KOR / ENG / CHN / VTN / RUS / IND)

Disaster Alerts [KOR/ ENG/ CHN/ VTN/ RUS/ IND] 2021-04-22

COVID-19 게시판 읽기
조회 111
첨부

   (이 긴급재난문자는 전날 17:00 이후 부터 오늘 16:30 까지의 재난문자 정보입니다.)

(This Emergency alert message is from 5:00 p.m. the previous day to 4:30 p.m. today.)
(这条灾难提醒短信是从昨天17:00到今天16:30的消息。)
(Đây là tin nhắn thông báo thông tin về  thiên tai khẩn cấp từ sau 17:00 chiều hôm trước đến 16:30 ngày hôm nay.)
(Это экстренное сообщение представляет собой информацию о сообщениях о бедствиях с 17:00 предыдущего дня до 16:30 сегодняшнего дня.)
(Peringatan pesan darurat ini merupakan informasi dari pukul 17:00 pada hari sebelumnya sampai hari ini pukul 16:30.)

 

[부산시] 4.11.(일)~4.14.(수) 08:30~09:10 천지연대중사우나(다대로 227번길 48) 남탕 이용하신 분은 인근 보건소 상담바랍니다.(소독완료)

[부산시]4.22(목) 코로나19 신규확진 33명(서2,부산진3,동래2,남1,북1,사하3,금정9,강서1,연제1,수영1,사상5,기장1,타시도3)입니다.

[부산시] 4.22~5.19(거리두기 2단계 유지시) 의료기관선별진료소 22곳에서 부산시민 누구나 코로나19 무료검사 가능(전화 확인후 방문), 시 홈페이지 참조

[부산시]4.15(목)12:05~20, 4.16(금)12:05~20 좋은한식뷔페(함바식당)(연제구 중앙천로81-4 )에 방문자는 인근보건소로 상담받으시기 바랍니다

 

[Busan City] If you used the men's bath 4.11. (Sunday) to 4.14. (Wednesday) 08:30 to 09:10 Cheonjiyeon public Sauna (48, Daedae-ro 227beon-gil), please contact a nearby health center.(Disinfection complete)

[Busan City] 4.22 (Thursday) There are 33 new confirmed cases of COVID-19 (Seo 2, Busanjin 3, Dongnae 2, Nam 1, Buk 1, Saha 3, Geumjeong 9, Gangseo 1, Yeonje 1, Suyeong 1, Sasang 5, Gijang 1, Others 3).

[Busan City] 4.22~5.19 (When maintaining the second level of social distancing) Any Busan citizen can conduct a free COVID-19 examination at 22 medical institutions (visit after Phone confirmation), see the city website.

[Busan City] 4.15 (Thursday) 12:05–20, 4.16 (Friday) 12:05–20 Good Korean Food Buffet (Hamba Restaurant) (81-4 Jungang cheonro, Yeonje) Please contact a nearby health center.

 

[釜山市] 4.11(天)~4.14(三) 08:30~09:10 天帝渊大众澡堂(沙下区多大路227番路48)男汤访客请到附近的保健所接受检查(消毒完毕)

[釜山市] 4.22(四) 新冠肺炎19新增确诊病例33例(西2,釜山镇3,东莱2,南1,北1,沙下3,金井9,江西1,水营1,沙上5,机张1,其他3)

[釜山市] 4.22~5.19(保持社交距离第二阶段)釜山市民在22所医疗机构筛选诊所免费接受检查(请确认后前往),更多详细内容可以在釜山市官网上查询。

[釜山市] 4.15(四) 12:05~20, 4.16(금)12:05~20 美好韩式自助餐(现场饭馆)(莲堤区中央川路81-4)访客请到附近的保健所接受检查

 

[Thành phố Busan] Mong những vị khách đã sử dụng phòng tắm nam của phòng tắm hơi công cộng Cheonjiyeon (Dadae-ro 227 beon-gil 48) từ 8:30~9:10 ngày 4 tháng 11 (chủ nhật) ~ ngày 14 tháng 4 (thứ 4) hãy tư vấn tại trạm y tế gần nhất. (điểm đến đã được khử trùng)

[Thành phố Busan] Ngày 22 tháng 4 (thứ 5) có 33 ca nhiễm COVID-19 mới (Seo 2, Busanjin 3, Dongnae 2, Nam 1, Buk 1, Saha 3, Geumjeong 9, Gangseo 1, Yeonje 1, Suyeong 1, Sasang 5, Gijang 1, thành phố khác 3).

[Thành phố Busan] Từ ngày 22 tháng 4 ~ ngày 19 tháng 5 người dân Busan ai cũng có thể kiểm tra Corona 19 miễn phí tại 22 phòng khám sàng lọc cơ quan y tế (đến kiểm tra sau khi gọi điện xác nhận), tham khảo ở trang chủ của thành phố.

[Thành phố Busan] Mong những vị khách đã đến Joheun hansik buffet (nhà hàng Hamba) (Yeonje-gu Jungangcheon-ro 81-4) lúc 12:05~20 ngày 15 tháng 4 (thứ 5), 12:05~20 ngày 16 tháng 4 (thứ 6) hãy tư vấn với trạm y tế gần nhất.

 

[Город Пусан] 4.11. (Вс) ~ 4.14. (Ср) 08: 30 ~ 09: 10 Сауна Общественная (48 Da-daero 227beon-gil) Если вы посетили мужскую баню, обратитесь в ближайший общественный центр здоровья.

[Город Пусан] 04.22.(Чт): выявлены 33 новых случаев заражения СOVID-19 (Согу-2, Пусанджин-гу–3, Доннэгу-2, Нам-гу-1, Букгу-1, Саха-гу–3, Кымджон-гу-9, Гансо-гу-1, Суён-гу-1, Ёнжэ-гу-1, Сасан-гу–5, Кижангун-1, Другое-3).

[Город Пусан] 4.22 ~ 5.19 (при соблюдении 2-го уровня дистанции) Любые жители Пусана могут бесплатно пройти тест на COVID-19 в 22 скрининговых клиниках медицинских учреждений.(Посетите после проверки телефона), обратитесь на веб сайт города

[Город Пусан] 4.15 (чт) 12: 05 ~ 20. 4.16 (пт) 12: 05 ~ 20 Посетители хорошего корейского "шведского стола" (ресторан Hamba) (81-4, Jungangcheon-ro, Yeonje-gu), пожалуйста, проконсультируйтесь с ближайшим центр общественного здоровья

 

[Kota Busan] 4.11. (Minggu) ~ 4.14. (Rabu) 08:30 ~ 09:10 Sauna Cheonjiyeondaejung (48 Da-daero 227beon-gil) Jika Anda telah menggunakan fasilitas pemandian pria, silakan berkonsultasi dengan pusat kesehatan umum terdekat.

[Kota Busan] 22 April (Kamis) Covid19 yang terkonfirmasi 33 Orang (Seo 2, Busanjin 3, Dongnae 2, Nam 1, Buk 1, Saha 3, Geumjeong 9, Gangseo 1, Yeonje 1, Suyeong 1, Sasang 5, Gijang 1, luar kota 3).

[Kota Busan] 22 April ~ 19 Mei (Ketika jarak sosial level 2 tetap di pertahankan) Setiap penduduk Busan dapat melakukan tes COvid19 secara gratis di 22 klinik pemeriksaan institusi medis.

[Kota Busan] 15 April (Kamis) 12:05 ~ 12:20, 4.16 (Jum) 12:05 ~ 12:20 Pengunjung Good Korean Food Buffet (Hamba Restaurant) (81-4, Jungangcheon-ro, Yeonje-gu), silakan berkonsultasi dengan pusat kesehatan masyarakat terdekat.

이전글
Disaster Alerts [KOR/ ENG/ CHN/ VTN/ RUS/ IND] 2021-04-23
다음글
Disaster Alerts [KOR/ ENG/ CHN/ VTN/ RUS/ IND] 2021-04-21